Centrum för svensk
knyppling i Vadstena

Ett kunskapsnav för information om svensk knyppling

Aktuella nyheter

Senaste inläggen från arkivet

I arkivet hittar du artiklar om knyppling uppdelat på bland annat geografisk plats, knypplingsteknik, särskilda spetsar och särskilda personer.

05 november 2021
Hennes motto är: "Jag vill ha det spänningsfyllda. I mitt formspråk och i mina arbeten är kontraster viktiga - matt mot blankt, silver mot guld samt släta ytor och strama former. Med andra ord enkelhet." (Källa: Malmberg, Kristna Trådkonst....
15 augusti 2021
Birgitta är född 1937 och har utbildat sig till både textil- och vävlärare på tidigare Nordenfeltska skolan i Göteborg, senare Göteborgs universitet. Under 40 år har hon undervisat barn och vuxna i olika textila ämnen. Redan tidigt var det knypplinge...
15 augusti 2021
Naime (1930-2000) utbildade sig till textilkonstnär åren 1948-50 på Konstfackskolan i Stockholm. En av lärarna, Kerstin Gavler, kom att betyda mycket för Naimes utbildning och ledde henne in på knypplingen. När det blev dags för specialarbete valde N...
15 augusti 2021
Hildur (1917 - 2003) lärde sig knyppla redan som liten flicka på 1920-talet, vilket var vanligt i denna traditionsrika miljö. Det blev utgångspunkten för hennes livs stora intresse, och när hon hade skaffat sig ingående kunskaper och färdigheter, var...
15 augusti 2021
Ulla är född 1920 och utbildade sig i textil konst på Konstfackskolan i Stockholm på 1940-talet. Som lärare under utbildningstiden hade hon Elsa Enquist, legendarisk knyppellärare från tiden med Vadstena knyppelskolor. De första åren ägnade hon åt ar...
14 augusti 2021
Aina Randel, dotter Född: 1885 i Vadstena Död: 1975 i Foss, Munkedal Spetshandlare: 1905-71 Charlotte Randel knypplade inte själv utan köpte sina spetsar från knypplerskor i trakten. Randels Spetsaffär visade upp sin produktion på olika utställn...

Om CSKV

Centrum för svensk knyppling i Vadstena (CSKV) är ett samarbetsorgan för alla som är intresserade av svensk knyppling. 

CSKV har org. nr. 802534-1440

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

E-post: info@svenskknyppling.com