Kallelse till årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte 2023

CSKV:s årsmöte hålls på Linköpings universitet, Campus Valla, kl. 13.00-15.00 söndagen den 23 april 2023. Många medlemmar från tidigare år har redan förnyat sitt medlemskap. Den som ännu inte har gjort detta, och vill kvarstå i föreningen, ber vi betala in snarast, dock senast den 20 februari. 

Kallelse till årsmötet tillställs medlemmarna via e-post och föreningens hemsida senast sex veckor före mötet.

Om CSKV

Centrum för svensk knyppling i Vadstena (CSKV) är ett samarbetsorgan för alla som är intresserade av svensk knyppling. 

CSKV har org. nr. 802534-1440

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

E-post: info@svenskknyppling.com