aug
13

Vad hände på 2000-talet?

Trdkonst-2000-tal

In English

Knyppelböcker och kurser med nytt innehåll

På 2000-talet började den svenska spetslitteraturen att få en delvis ny inriktning genom utgivning av böcker om bildknyppling.

Fortsätt läs mer
  889 Träffar
aug
13

Vad hände på 1990-talet?

Trdkonst-90-tal

Knyppellitteratur

Med ökade internationella kontakter ökade också utgivningen av litteratur med nya idéer om arbetssätt, materialval och mönsterframställning. En av dem som haft stor betydelse för den nyskapande knypplingen är tjeckiskan Jana Novak, under många år bosatt i Danmark. Hon är den tredje generationen tjeckiska textilkonstnärer, som kommit att betyda mycket för den knypplade spetsens utveckling i väst. Genom sina böcker, kurser och utställningar har hon tillfört knypplingen inte bara i Norden utan också andra europeiska länder och Japan inspiration för nyskapande. Hennes verksamhet rör sig över flera decennier med stort genomslag på 90-talet. 1984 kom den första boken med titeln Fri knipling ett begrepp, som hade börjat diskuteras i samband med bildknyppling. Hon skriver i förordet: "Fri knipling udvikler denne gamle kniplekunst og beriger den med moderne former og teknikker". Jana har givit ut ett tiotal böcker med ideer, mönster och väl genomarbetade texter och teckningar, allt i nyskapande form. De flesta böcker är trespråkiga.

Fortsätt läs mer
  845 Träffar
aug
12

Vad hände på 1980-talet?

1980-tal

Nya böcker

Litteraturen började få allt större betydelse för knypplingens utveckling. Allt fler böcker kom ut på den internationella marknaden.  I Tyskland startade Barbara och Rolf Fay sin postorderbokhandel och senare även ett förlag för knyppelböcker. Efter att ha breddat utbudet till flera textila områden harde de efter 25 år kunder över hela världen innan förlaget lades ned 2019. De flesta böcker som kom ut oavsett land och språk var fackböcker med idéer och mönster för knyppling. Inga stora språkproblem uppstod eftersom beskrivningar huvudsakligen byggde på bilder - foton och ritningar - följda av kortfattade texter på flera språk. Problemen kom först senare, när man började göra metodiska undersökningar, som krävde en samstämmig vokabulär utifrån definitioner. En fråga som bl a den internationella spetsföreningen International Bobbin and Needle Lace Organisation (OIDFA) tog itu med.

Fortsätt läs mer
  738 Träffar
aug
08

Knyppling på 1970-talet

1970-tal

Vad hände på 1970-talet? Vad är det som påverkar en utveckling? Hur påverkas vi och vad tar vi till oss? När – i vilka sammanhang sker detta? Tanken med följande text är att belysa dessa frågor om knyppling genom ett urval av  böcker och utställningar, kurser och seminarier under 40 år från 1970 till början av 200-talet. Ett decennium i taget.

Fortsätt läs mer
  919 Träffar

Om CSKV

Centrum för svensk knyppling i Vadstena (CSKV) är ett samarbetsorgan för alla som är intresserade av svensk knyppling. 

CSKV har org. nr. 802534-1440

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

E-post: info@svenskknyppling.com