aug
13

Vad hände på 2000-talet?

Trdkonst-2000-tal

Nya böcker

På 2000-talet började den svenska spetslitteraturen att få en delvis ny inriktning genom utgivning av böcker om bildknyppling. Genom nya förlagskontakter med visst specialintresse; Fays förlag i Tyskland och Warne Förlag i Sverige - båda familjeföretag - blev det möjligt att få ge ut böcker i mindre upplagor, vilket de stora förlagen inte var intresserade av.

Fortsätt läs mer
  183 Träffar
183 Träffar
aug
13

Vad hände på 1990-talet?

Trdkonst-90-tal

Knyppellitteratur

Med ökade internationella kontakter ökade också utgivningen av litteratur med nya idéer om arbetssätt, materialval och mönsterframställning. En av dem som haft stor betydelse för den nyskapande knypplingen är tjeckiskan Jana Novak, sedan 70-talet bosatt i Danmark. Hon är den tredje generationen tjeckiska textilkonstnärer, som kommit att betyda mycket för den knypplade spetsens utveckling i väst. Genom sina böcker, kurser och utställningar har hon tillfört knypplingen inte bara i Norden utan också andra europeiska länder och Japan inspiration för nyskapande. Hennes verksamhet rör sig över flera decennier med stort genomslag på 90-talet, som jag har uppfattat det. 1984 kom den första boken med titeln Fri knipling ett begrepp, som hade börjat diskuteras i samband med bildknyppling. Hon skriver i förordet: "Fri knipling udvikler denne gamle kniplekunst og beriger den med moderne former og teknikker". Jana har givit ut ett tiotal böcker med ideer, mönster och väl genomarbetade texter och teckningar, allt i nyskapande form. De flesta böcker är trespråkiga.

Fortsätt läs mer
  107 Träffar
107 Träffar
aug
12

Vad hände på 1980-talet?

1980-tal

Nya böcker

Litteraturen började få allt större betydelse för knypplingens utveckling. Allt fler böcker kom ut på den internationella marknaden.  I Tyskland startade Barbara och Rolf Fay sin postorderbokhandel och senare förlag för knyppelböcker. Efter att ha breddat utbudet till flera textila områden har de efter 25 år nu kunder över hela världen. De flesta böcker som kom ut oavsett land och språk var fackböcker med idéer och mönster för knyppling. Inga stora språkproblem uppstod eftersom beskrivningar huvudsakligen byggde på bilder - foton och ritningar - följda av kortfattade texter på flera språk. Problemen kom först senare, när man började göra metodiska undersökningar, som krävde en samstämmig vokabulär utifrån definitioner. En fråga som bl a den internationella spetsföreningen OIDFA tog  itu med.

Fortsätt läs mer
  146 Träffar
146 Träffar
aug
08

Knyppling på 1970-talet

1970-tal

Vad hände på 1970-talet? Vad är det som påverkar en utveckling? Hur påverkas vi och vad tar vi till oss? När – i vilka sammanhang sker detta? Min tanke är att försöka belusa dessa frågor om knyppling genom ett urval böcker och utställningar, kurser och seminarier under de 40 åren. Ett decennium i taget.

Fortsätt läs mer
  223 Träffar
223 Träffar

Om CSKV

Centrum för svensk knyppling i Vadstena (CSKV) är ett samarbetsorgan för alla som är intresserade av svensk knyppling. 

CSKV har org. nr. 802534-1440

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

E-post: info@svenskknyppling.com